VVS

Vill du ha hjälp med installationer eller reparationer av VVS i Solna? Vänd dig då till oss.

Värme, ventilation och sanitet - det är det som är VVS.

I VVS ingår system för vattenförsörjning och avlopp i fastigheter, plus styr- och övervakningssystem för detta. Även vattenburna system för uppvärmning och komfortkylning ingår i VVS. Annat som oftast också räknas som VVS är tryckluftssystem, gaser inom sjukhus och industrier. System för brandskydd med vattensprinklers ingår också i arbetsområdet för VVS-branschen.

Värme

V:et inom VVS handlar vanligtvis om radiatorer - exempelvis element som oftast placeras under fönster runt om i hemmet. Men det behöver inte bara handla om element - det kan också vara golvvärme eller andra system. I villor är värmepumpar och värmepannor för pellets, olja eller ved också vanliga.  Det handlar alltså om att installera värme i boendet.

Ventilation

Ventilationen är lika viktig som värmen i ett hus. I flerbostadshus ligger kanalerna för ventilation ofta i samma schackt som avlopp och vatten. I villor finns det egna system för ventilation.

Hur får man då ventilation i ett hus? Jo, den ordnas med hjälp av till- och frånluftsfläktar. Begrepp som  uteluft, tilluft och frånluft är viktiga inom VVS.

Ventilationen är av största betydelse i ett hus. Ventilationskanalerna ligger inte alls sällan i samma schakt som avlopp och vatten i flerbostadshus. I villor finns det egna system. Ventilationen ordnas med hjälp av till- och frånluftsfläktar. Inom ventilationen är begrepp som uteluft, tilluft och frånluft viktiga.

Sanitet

Sanitetet handlar om hur man ska hantera gaser och vätskor som bildas i huset. Viktigast är vattentillförseln. I sanitetsinstallationer ingår bland annat tapp- och spillvatten. Det finns vanligen tre typer av rör inom vattenförsörjningen: kallvattenrör, varmvattenrör och varmvattencirkulation, som gör att man kan reglera och hålla rätt temperatur på varmvattnet. Utan rör för varmvattencirkulation skulle vattentemperaturen sjunka på natten.

Alla våra anställda har en branschlegitimation inom Säker Vatten/Heta Arbeten. Alla är självklart utbildade inom sitt respektive kompetensområde. Stockholm Södra Rör är försäkrat i Brim AB.

Vi är ett auktoriserat företag hos både Säker Vatten och VVS-företagen, vilket garanterat kunden att vi har korrekt kompetens och följer regler och avtal.

VVS Solna

Välkommen

Vi är experter på VVS i Solna.

Kontakta oss

Sjöstadens VVS AB
120 65 Stockholm

Tel: 08 28 38 29

E-post: [email protected]

 

Hör av dig till oss om du behöver VVS-hjälp